سلام من دانیال هستم، کسی که عاشق زندگیِ و با تمام وجود زندگی میکنه.
سفرم در مسیر تغییر از جایی شروع شد که احساس کردم زندگی میتونه بیشتر از اون چیزی باشه که امروز سهم من هست. و متوجه شدم ظاهرا نقش من در این تغییر بسیار حیاتیه، پس شروع کردم به مسیر پر فراز و نشیب تغییر، و شاید هیچوقت فکرش رو نمیکردم که بتونه انقدر حالم خوب بشه که فقط از نگاه کردن به آسمان و زیبایی های زندگی اینهمه به وجد و هیجان بیام.
من همیشه به دنبال خوشبختی توی آینده میگشتم اما خیلی زودتر پیداش کرده بودم. وقتی به این احساسات رسیدم دوست داشتم جار بزنم و به دیگران هم بگم که چه موهبتی در وجودشونه. همین شد که باز سفر پر فراز و نشیب دیگه ای رو شروع کردم، سفرِ انتشار این آگاهی به دیگران. و در تمام دنیا هیچ چیز بیشتر از این موضوع خوشحالم نمیکنه.

دانیال تهرانی از سال 96 با تولید کتاب صوتی «بخواهید و به شما داده شده است»، زندگی هزاران نفر را متحول کرده است. از نگاه بسیاری این نسخه، اثرگذارترین کتاب صوتی در حوزه تحول فردی میباشد.

20230329_171239(1)

سلام من دانیال هستم، کسی که عاشق زندگیِ و با تمام وجود زندگی میکنه.
سفرم در مسیر تغییر از جایی شروع شد که احساس کردم زندگی میتونه بیشتر از اون چیزی باشه که امروز سهم من هست. و متوجه شدم ظاهرا نقش من در این تغییر بسیار حیاتیه، پس شروع کردم به مسیر پر فراز و نشیب تغییر، و شاید هیچوقت فکرش رو نمیکردم که بتونه انقدر حالم خوب بشه که فقط از نگاه کردن به آسمان و زیبایی های زندگی اینهمه به وجد و هیجان بیام.
من همیشه به دنبال خوشبختی توی آینده میگشتم اما خیلی زودتر پیداش کرده بودم. وقتی به این احساسات رسیدم دوست داشتم جار بزنم و به دیگران هم بگم که چه موهبتی در وجودشونه. همین شد که باز سفر پر فراز و نشیب دیگه ای رو شروع کردم، سفرِ انتشار این آگاهی به دیگران. و در تمام دنیا هیچ چیز بیشتر از این موضوع خوشحالم نمیکنه.

از درخواست تا دریافت …

در این کتاب، فرایند آفریده شدن خواسته ها در جهان را، در سه مرحله عنوان میکند. آموزه های آبراهام هیکس ، تنها مرجعیست که به شکلی قابل فهم و منطقی و متفاوت، از این سه مرحله پرده برمیدارد…